เบิกฟ้า ศรีทอง
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

          น้องนุย นายเบิกฟ้า ศรีทอง อายุ 19 ปี หลังจากออกไปบวชเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่กว่า 2 ปีจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเพื่อเรียนรู้ตนเอง และชุมชน

 

           การปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัว ในรูปแบบโฮมสคูล ทำให้น้องนุยมีความคิดเป็นของตนเอง สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจึงเป็นแรงผลักดันที่อยากทำให้น้องนุยกลับมา ช่วยฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินดำ ซึ่งน้องนุยก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

           อนาคตที่น้องอยากเห็นคือ อยากให้กลุ่มเยาวชนและชุมชนได้พัฒนาไปในทางที่ดี


“อยากเห็นผลผลิต จากการทำกิจกรรมภายในกลุ่มหรือชุมชน พัฒนาศักยภาพของตนเองและเยาวชนภายในชุมชนให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี”