สาหร่าย เพียซ้าย
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

พี่สาหร่าย หรือนางสาวสาหร่าย เพียซ้าย อายุ 36 ปี ปัจจุบันทำอาชีพเย็บผ้า สานตะกร้าและทำไร่ พี่สาหร่ายมีพ่อซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านซำผักหนามในช่วงที่ชาว บ้านกลับมาอยู่ที่บ้านซำผักหนามอีกครั้ง จึงได้คลุกคลี เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงการก่อร่างสร้างชุมชนบ้านซำผักหนามขึ้นมาอีกครั้งจาก ความสามัคคีของชาวบ้านที่ต่างร่วมไม้ร่วมมือพัฒนาบ้านซำผักหนามให้กลับมาน่า อยู่อีกครั้ง

พี่สาหร่ายจึงเป็นแกนนำเยาวชนที่ช่วยเพื่อนๆ น้องๆ ระดมหาเงินมาสร้างหอกระจายข่าวให้กับหมู่บ้าน และจากกิจกรรมในครั้งนั้นเยาวชนในบ้านก็ช่วยงานพัฒนาต่างๆ ของชุมชน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการทรัพยากร แต่ด้วยภาระหน้าที่ทางครอบครัวทำให้พี่สาหร่ายต้องหาอาชีพหารายได้เลี้ยง ครอบครัว บทบาทเรื่องเยาวชนจึงลดลงไป แต่เมื่อพี่เหมียวมาชักชวนกันทำอีกครั้งจึงมีแรงกำลังใจที่อยากทำต่อเพื่อ ฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนขึ้นมาอีกครั้ง