อนัญญา การภักดี
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ