นุชสรา ห้วงน้ำ
แกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นางสาวนุชสรา ห้วงน้ำ หรือ “น้องอ้อ” วัย 20 ปี กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 สาขาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

 

“อ้อเองเกิดมาในชุมชนบ้านเปร็ดใน อ้อโตมาพร้อมกับมัน ผูกพัน  หลายคนถามว่าทำงานอนุรักษ์มานานหรือยัง ตั้งแต่เมื่อไหร่ หนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้แต่ว่าเราอยู่กับมัน ดูแลมัน ช่วยเหลือพ่อแม่ทำกันมาตั้งแต่เด็ก” และตั้งแต่วัยเด็กๆ ที่น้องอ้อได้ทำงานอนุรักษ์ร่วมกับพ่อแม่  เห็นพ่อแม่ทำกันมา มันเป็นภาพชินตาที่เห็นมาตั้งแต่เกิด และผูกพันมาแต่เด็กก็ว่าได้ กลายเป็น  แรงบันดาลใจและเหตุผล ที่ผลักดันให้น้องอ้อเข้ามาเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนกับกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และเป็นแกนนำหลักที่จะชักชวนเพื่อนๆ น้องๆ มาทำกิจกรรมของ “กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน” ตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

น้องอ้อ กลายเป็นหนึ่งในแกนนำหลักร่วมกับน้องมิ้วที่ชักชวนเพื่อนๆ น้องๆ เด็กๆ ในชุมชนเข้ามารวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน หลังจากที่แกนนำกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนบ้านเปร็ดในและเจ้า หน้าที่จากรีคอฟ ชักชวนให้มาร่วมพูดคุยถึงบทบาทของกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่จะเข้ามาเป็นแนวร่วม ในการแก้ไขปัญหาและลดช่องว่างของการสื่อสารในเรื่องข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน จนทำให้เกิดเป็นกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนขึ้น อีกทั้งได้รับการฝึกฝนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เธอจึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำมัคคุเทศก์น้อยในชุมชนด้วย ทั้งนี้น้องอ้อยังได้พูดถึงบทบาทหน้าที่อื่นๆ ของตนเองในกลุ่มเยาวชนว่า “อ้อ เป็นคนพูดเก่ง เพื่อนเลยให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์  และด้วยตัวเองเป็นพี่โต ก็จะเป็นแกนนำกับทรายที่จะคุยเรื่องกิจกรรมกันก่อนที่จะประชุมกับน้องๆ มันก็เหมือนพี่โตจะมานั่งคุยกันก่อนว่าจะทำอะไร อย่างไร ทำหรือไม่ทำ”  ปัจจุบันนี้ถึงแม้อ้อจะห่างเหินจากชุมชนบ้านเปร็ดในเข้าไปศึกษาต่อในรั้ว มหาวิทยลัยในกรุงเทพมหานคร  แต่น้องอ้อยังคงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ และเป็นแกนนำหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ เมื่อกลุ่มเยาวชนต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในเวทีต่างๆ 

 

การทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน อาทิเช่น เสียงตามสาย พาน้องท่องป่าเลน กองทุนกลุ่มเยาวชน เป็นต้น  และการเรียนรู้ในระหว่างการเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์ป่าชายเลนของ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ทั้งการรับแขกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการทรัพยากรของชุมชน หรือแม้กระทั่งการติดสอยห้อยตามกลุ่มผู้ใหญ่ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ทำให้น้องอ้อได้พบปะผู้คนต่างถิ่นมากหน้าหลายตา มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน หลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายปัญหา และที่สำคัญการได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร  การได้ฝึกฝนและการถ่ายทอดความรู้ เรื่องราวของวิถีชีวิตและทรัพยากรภายในชุมชน  ทำให้ ณ วันนี้ น้องอ้อ ได้พัฒนาตัวเองและมีทักษะทั้งในด้านการพูด กล้าแสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นำที่มากด้วยความสามารถ เป็นวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน พิธีกรดำเนินรายการ และสันทนาการ เป็นต้น    

 

นอกจากนี้การได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนยังทำให้น้องอ้อเป็นเยาวชน ที่มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจต่อผู้คนรอบข้าง ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านอ้อก็มิเคยรอช้าที่จะเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระ งานสวนของครอบครัวที่ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะต้องกลับมาช่วยเก็บผลไม้ในช่วงปิด เทอมใหญ่ซึ่งตรงกับช่วงเก็บผลไม้ประจำปี  

 

ในรั้วมหาวิทยาลัย น้องอ้อ ได้เป็นแกนนำหลักในการพาเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันจัดกิจกรรม และช่วยงานพี่ๆ ในองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคยรู้จัก รวมทั้งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของป่าชายเลนบ้านเปร็ดในให้กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนที่ไม่เคยรู้จักป่าชายเลนมาก่อนอีกด้วย

 

ภาพที่น้องอ้อประทับใจในการทำกิจกรรมและเป็นแนวร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน ของกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนมาเกือบ 5 ปี คือ “รอยยิ้มของน้องๆ ทุกครั้งที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรม น้องๆ สนุกกับการทำกิจกรรม หัวเราะร่าเริงแจ่มใส” มันบอกถึงความสุขที่ทุกคนได้รับจากการทำกิจกรรม และเธอคนนี้ยังหวังอีกว่าน้องๆ เยาวชนในกลุ่มจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง“

 

“อยากเห็นน้องๆ มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีความเข้มแข็งเหมือนเดิม ไม่ใช่เอาเวลาว่างไปเที่ยวเล่นเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้” และหวังว่ากลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลนจะช่วยทำหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์หรือ อุดมการณ์ของผู้ใหญ่ในชุมชน