สมจิตร ทำทอง
ประธานกลุ่มเยาวชนรักป่าหนองเยาะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

จาก เด็กที่มาช่วยงานเครือข่ายป่าชุมชนหนองเยาะอยู่หลังครัวคอยล้างจาน แต่เมื่อขาดคนช่วยจดบันทึก กุ๊กจึงได้เข้ามาร่วมช่วยงานในวงประชุม กว่า 3 ปีที่กุ๊กเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนรักป่าหนองเยาะอย่างจริงจังด้วยคำ ชักชวนจากพี่เก๋ ผู้กำกับประจำกองละครรักป่าหนองเยาะจึงเข้าที่เข้าทาง กุ๊กบอกว่า “ที่รับหน้าที่เป็นคนดูแลน้องๆ เพราะจะมาฝึกแสดงละครตอนนี้อาจสู้ฝีไม้ลายมือน้องๆ ไม่ได้แล้ว ไม้แก่ดัดยากแล้ว”  กุ๊กจึงอาสาค่อยช่วยดูแล ช่วยกำกับการแสดงแทน 

 

แม่ คือแรงบันดาลใจในการเข้ามาทำกิจกรรมของกุ๊ก เพราะแม่หาอยู่หากินกับป่าผืนนี้มาตลอด จึงอยากช่วยดูแลรักษาและเมื่อไม่นานมานี้ครอบครัวของกุ๊กก็ได้ย้ายมาสร้าง บ้านหลังเล็กๆ หลังที่ทำการศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนหนองเยาะ เป็นอาสาสมัครมาดูแลเฝ้าศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนหนองเยาะ แม้พ่อจะไม่เห็นด้วยมากนัก แต่ทุกคนก็ยอมแพ้ให้กับความมุ่งมั่นตั้งใจของแม่ แม่จึงเป็นแบบอย่างของความเสียสละและความรักความหวงแหนในทรัพยากรของชุมชน ซึ่งส่งต่อมายังกุ๊กให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน การเข้ามาร่วมกิจกรรมทำให้กลุ่มได้พัฒนาตนเองจากที่ไม่ค่อยกล้าพูดกล้า แสดงออก ก็สามารถพูดในที่สาธารณะเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนต้อนรับกลุ่ม/คณะต่างๆ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ป่าชุมชนหนองเยาะได้ มีทักษะกระบวนการคิดมากขึ้น และรักธรรมชาติ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างภาคภูมิใจ

 

แม้ ในวันนี้จะถึงช่วงเวลาที่ต้องออกไปเรียนต่อนอกชุมชนแล้ว แต่น้องกุ๊กก็ไม่ได้ห่างจากกลุ่มเยาวชนยังคงกลับมาช่วยงานในช่วงที่มีโอกาส และช่วยพี่เก๋สร้างแกนนำกลุ่มเยาวชนในรุ่นต่อไป