อนุเทพ ปาโส
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

น้องต้าน นายอนุเทพ ปาโส อายุ 24 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 

 

หลัง จากเรียนจบน้องต้านได้เดินทางเข้ามาทำงานในเมืองกรุงร่วม 3 เดือน จึงได้กลับไปทำงานที่จังหวัดชัยนาทกับมูลนิธิบูรณะชนบท อยู่กว่า 1 ปี จึงได้กลับมาอยู่บ้านตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่น และอยู่ช่วยงานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองเรื่อยมา จากพื้นฐานที่เมื่อเด็กๆ ได้เข้าร่วมเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนรุ่นต้นตอจึงทำให้น้องต้านอยากกลับมาอยู่ บ้าน ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง “อยากอยู่บ้าน ไม่ชอบข้างนอก วุ่นวาย พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าเราน่าจะเอาตัวรอดได้ ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เคยขอเงินพ่อแม่” ความภาคภูมิใจต่องานที่ทำจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้องต้านมีกำลังใจทำงาน เพื่อชุมชน อีกทั้งต้นแบบจากผู้ใหญ่อย่างแม่ผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนที่ชักช่วยและสนับสนุนให้น้องต้านได้ เข้ามาช่วยงานกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง 

 

น้องต้านสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า “ได้ประสบการณ์ชีวิตเพิ่ม รู้เท่าทันคน กล้าคิด กล้าแสดงออก

อนาคต งานที่ผมทำก็คงไม่พ้นงานชุมชนแบบนี้ เราชอบ เราภูมิใจที่ได้ทำ” ต้นกล้าเนินขามแห่งเขาราวเทียนทองกำลังเติบโตเพื่อช่วยสืบทอดงานต่อจาก ผู้ใหญ่ 

 

 

อ่านบันทึกการเรียนรู้ : วันแห่งความสุข