บุญส่ง ใจชื่น
วิทยากรกระบวนค่าย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายบุญส่ง  ใจชื่น  หรือ “พี่แดง” วัย 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  เป็นวิทยากรกระบวนการค่าย

 

พี่แดง บัณฑิตหนุ่มที่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนกะเหรี่ยง อย่างบ้านโป่งระทิงบน และก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในแกนนำเยาวชนรุ่นแรกที่มุ่งมั่นที่จะช่วยพลิกฟื้น วัฒนธรรมชุมชน และชักชวนน้องๆ มาร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าในชุมชนของพวกเขา ด้วยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในรั้วมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ที่ได้ทำกิจกรรมภายในกลุ่ม และการทำงานร่วมกับเครือข่ายได้พบเห็น ได้เรียนรู้ ได้บทเรียนต่างๆ มากมาย และด้วยความคาดหวังว่าน้องๆ ในชุมชนได้ทำกิจกรรม อยู่ห่างไกลยาเสพติด และกลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบนจะต้องขับเคลื่อนงานต่อไป มีน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ขึ้นทำหน้าที่แกนนำ ทำให้ปัจจุบันพี่แดงได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากแกนนำเยาวชน มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการทำงานของแกนนำรุ่นใหม่ มากขึ้น

 

บ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้ รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่พี่แดงลงมือปลูกไว้ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนให้มีมากขึ้น และการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลายเป็นแบบอย่างให้น้องๆ ในชุมชนหลายคนนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างน้องโอ่ง และน้องกุ๊ก  ทั้งนี้พี่แดงยังได้นำความรู้ความสามารถในเรื่องการเกษตรมาจัดกิจกรรมผ่าน งานศิลปะปลูกฝังน้องๆ ให้รู้จักชื่อ ประโยชน์ และวิธีการปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าบริเวณหมู่บ้าน  นอกจากนี้พี่แดงยังคอยพลักดัน หาช่องทาง และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างกลุ่มในงานประชุม หรือโครงการต่างๆ ที่เชิญให้ตัวแทนกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม รวมทั้งคอยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานของแกนนำรุ่นใหม่ๆ ซึ่งในบางครั้งจะจัดหาโครงการหรือกิจกรรมให้แกนนำแต่ละคนเป็นตัวหลักในการ รับผิดชอบงาน ทำให้น้องๆ ที่เขาฝึกฝนได้เรียนรู้ปัญหาและกระบวนการทำงานจริง จนทำให้น้องๆ หลายคนกลายเป็นวิทยากรกระบวนในงานที่ตนถนัด กล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่คิด การส่งไม้ต่อจากรุ่นพี่อย่างพี่แดงกำลังเกิดขึ้น เพื่อสร้างแกนนำรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นและเข้ามาขับเคลื่อนและสานงานต่อไป

 

“ไม่หวังอะไรกับตัวเด็กมากนัก แต่อยากให้เด็กมีความรักใคร่สามัคคีกัน  ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น สนใจเรื่องของส่วนรวมมากขึ้น แบ่งปันมากขึ้น ไม่หลงลืมความเป็นตัวตนของตนเอง  เราหวังว่าสิ่งที่เราทำจะเกิดผลกับส่วนรวมมากกว่า  ตัวเราเอง หวังว่าจะช่วยพัฒนาหมู่บ้านมากกว่า” อนาคตที่พี่แดงอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมที่เขาใช้ชีวิต จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ที่พี่แดงยังคงทำหน้าที่เป็นแกนนำรุ่นใหญ่และเป็น พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา คอยแนะนำ ชี้แนะแนวทางให้กับน้องๆ เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย