อลิตา โสมานันท์
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นางสาวอลิตา โสมานันท์ หรือ “น้องฟาลิมา” อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนตราดสรรเสริญ  จังหวัดตราด

 

ใน วัย 18 ปี ของน้องฟาลิมา “อยากเห็นสภาพชุมชนดีขึ้น อดีตขยะในชุมชนเยอะมาก เพราะด้วยความเคยชินทำให้หลายคนทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน ลงในลำคลอง เห็นแล้วอยากให้ชาวบ้านริมคลองมีจิตสำนึกมากขึ้น เลยอยากเข้ามาช่วยรณรงค์ เพื่อให้ชาวบ้านเห็นถึงโทษของการทิ้งขยะ ที่ทำให้น้ำในคลองสกปรก ไม่ น่าอยู่ รณรงค์ให้เขารู้จักการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะเป็นที่ ลงในถังที่เตรียมไว้” และด้วยความรู้ที่ได้จากการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทำให้น้องฟาลิมาเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สาวน้อยชาวมุสลิมคนนี้จึงตัดสินใจขอเข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะกับกลุ่มเยาวชน ฅ.ต้นน้ำ 

 

หลัง จากถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะกับเพื่อนๆ น้องฟาลิมาก็ได้รับบทบาทเป็นแกนนำที่คอยทำหน้าที่กระจายข่าว รวมพลเพื่อนทำกิจกรรม นอกจากนี้สาวน้อยคนนี้ยังได้รับการฝึกอบรมให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยร่วมกับ เพื่อนๆ ทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของ ตนเอง และคอยช่วยพี่แอนทำหน้าที่จัดคิวแบ่งงานให้มัคคุเทศก์น้อย ประสานงาน สื่อสารกับเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยในการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้ง อีกทั้งด้วยเป็นเยาวชนที่โตกว่าเพื่อนๆ คนอื่นในกลุ่ม และมีทักษะการเขียน น้องฟาลิมา จึงรับการฝึกฝนจากพี่แอน และป้าเยาวภาในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม ของกลุ่ม ทั้งกิจกรรมการกั้นอวนเก็บขยะ และกิจกรรมการรณรงค์ ก่อนที่จะส่งต่อให้กลุ่มผู้ใหญ่ช่วยปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์เพื่อเสนอ แหล่งทุนต่อไป 

 

การ ร่วมทำกิจกรรมของน้องฟาลิมากับเพื่อน ๆ น้องๆ และผู้ใหญ่ที่ใจดีในชุมชน อย่างป้าเยาวภาและพี่แอน เกือบ 3 ปี ที่ทำให้น้องฟาลิมารู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าคิดกล้าแสดงออก “เมื่อก่อนเราทำอะไร เราคิด แต่ไม่กล้าแสดงออก กลัวว่าจะผิด คนอื่นจะไม่ยอมรับ” ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุนชน และเป็นนักสื่อสารตัวน้อย “มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” สอนให้เธอผู้นี้รู้ว่า “เวลาทำงานต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้ารับ” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยาวชนคิดเป็น ไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่มาบอกสั่งเพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ทำเองได้ “เราโชคดีที่ได้ร่วมทำกิจกรรม ทำให้เราได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ที่เพื่อนคนอื่นไม่ได้” อีกทั้งยังทำให้น้องฟาลิมารู้จักการทำงานเป็นทีมแบ่งงานกันทำ มีความรักความสามัคคี ได้เพื่อน จากการพูดคุย รู้จักนิสัยของน้องๆ ที่ทำงานร่วมกัน และมีความรู้จากการฝึกอบรมและการเขียนโครงการต่างๆ ของกลุ่มเยาวชน ฅ.ต้นน้ำ  แม้ในวันนี้ น้องฟาลิมา จะเติบโตขึ้นและต้องทุ่มเท เวลาให้กับการเรียนเป็นหลัก เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในปีหน้า แต่เธอก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยกิจกรรมในชุมชนในยามที่ว่าง ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาน้องฟาลิมา จึงคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอ “เราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม แล้วเราก็ทำตามนั้น”