วิลัย ไตรล้ำ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ดีใจ ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคะ ช่วงแรกๆที่มาเข้าร่วมจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะผิด พอเห็นเพื่อนๆพูดหรือตอบไปก็ไม่เห็นว่าพี่ๆจะว่าอะไร สิ่งหนึ่งคือพี่ๆก็พยายามกระตุ้นให้พูดหรือตอบตามความเข้าใจของเราแล้วคอย อธิบายเสริม พอเห็นตรงนี้ก็เลยกล้าพูดซึ่งต่างจากในห้องเรียน

 

ก่อน เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายต้นกล้า เราไม่รู้จักคำว่า “คาร์บอน” ไม่รู้เรื่องการจัดการป่า ไม่กล้าพูดและแสดงออก ไม่เห็นความสำคัญของป่า หลังจากที่ได้เข้ามาแล้วเรามีความรู้เรื่องคาร์บอน โลกร้อน การจัดการป่ามากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนอื่น ได้ฝึกการเขียนและความคิด และรักป่ามากขึ้น