ชาญ งามยิ่ง
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

น้องญี่ปุ่น นายชาญ งามยิ่ง อายุ 20 ปี เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปัจจุบันมีอาชีพทำเกษตรกรในแปลงของตนเองที่พ่อแยกออกมาให้ทำเองเพื่อสร้าง ความรับผิดและฝึกความเป็นผู้ใหญ่

 

จาก เด็กชายเกเร เที่ยวเตร่ไปตามประสา แต่เมื่อพ่อแม่พูดคุยกับเขาบ่อยๆ เข้าน้องญี่ปุ่นจึงเริ่มเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม “ พ่อแม่อยากให้ทำ แรกๆ เราก็ไม่สนใจ พ่อเขาก็พยายามบอกตลอด จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่เลิกเที่ยวแล้วได้อยู่กับพ่อแม่มากขึ้น ไปนอนไร่ผักมีสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ กลางคืนก็ได้คุยกัน พ่อแม่กับป้าเจน พยายามช่วยพวกเรา พวกเราไม่สนใจ เรารู้สึกสงสารที่แกทุ่มทำงานเต็มที่ เขาไม่ใช่พ่อแม่ ไม่ใช่ญาติ เขาเป็นใคร ผลประโยชน์เขาก็ไม่ได้  และโอกาสคนเราก็ไม่ได้มีง่ายๆ เราควรจะเปิดรับ” 

 

การ เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำให้น้องญี่ปุ่นได้พัฒนาตนเองสร้างความพร้อมและความ มั่นใจในการเป็นแกนนำของกลุ่มเยาวชน “พัฒนาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น กล้าพูดกล้าคุยมีมากขึ้น พูดในสิ่งที่ใจคิดเมื่อก่อนถึงใจจะคิดแต่ไม่กล้าพูด  เปิดมากขึ้นไม่กลัวแล้ว ได้เพื่อนเยอะ ได้แลกเปลี่ยนทำให้เราเปลี่ยนด้วย” นอกจากการได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมของตนเองแล้วยังทำให้พ่อแม่ได้ ภาคภูมิใจ “ช่วยพ่อทำงานอยากช่วยแบ่งเบาภาระ แต่พ่อบอกว่าที่ลูกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็ถือว่าได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ แล้ว ผมได้ยินแล้วก็ตื้นตันใจ” เป็นแรงกำลังใจให้น้องญี่ปุ่นมั่นใจกับการเลือกทางเดินของตนเองที่จะทำงาน เพื่อสังคมส่วนรวมให้มากขึ้น