นันทิพัฒน์ นาคทอง
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR)
ประวัติและผลงาน

­

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"

­


­

 รางวัลที่เคยได้รับ

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  NSC ครั้งที่ 17

- ชมเชย NSC ครั้งที่ 16

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 NSC ครั้งที่ 15

ความสามารถพิเศษ / ความถนัด / ความรู้ - ทักษะในการทำงานที่โดดเด่น

-  การพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบสมองกลฝังตัว

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่คุณอาจสนใจ