สุทธินันท์ สุคโต
นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชนปี 1   คลิกอ่านถอดบทเรียนเพิ่มเติม


อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/hylhXt


­

รางวัลที่เคยได้รับ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  NSC 2013
  • runner  up  TICTA  2012

ความสามารถพิเศษ/ความรู้/ความถนัด

  • เขียนโปรแกรม
  • พัฒนาเกมส์ประเภท 3 มิติ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง