กมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษาโครงการ ใน Personal Health Assistant
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชนปี 1   คลิกอ่านถอดบทเรียนเพิ่มเติม

­

­


รางวัลที่เคยได้รับ

- National Software Contest 2010  รางวัลชนะเลิศ

- National Software Contest 2012  รางวัลรองชนะเลิศ

- Thailand ICT Award 2010 Runner up

- Thailand ICT Award 2012  Winner

- Adobe Achievement  Award 2010 @ Canada : Game Design  categories : Finalist