วันทนีย์ พันธชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยประยุกต์ และบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ