ปรีติ์ภพ วรดิถี
ผู้จัดการบริหารข้อมูลเชิงธุรกิจ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ