ณัฐภัทร เลาหระวี
นักศึกษา คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR)
ประวัติและผลงาน

­

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"


รางวัลที่เคยได้รับ

-  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 NSC ครั้งที่ 15

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง