วรรธนะ ยุบลบัณฑิตกุล
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Gary : Lost in the space
ประวัติและผลงาน