อภิวดี ปิยธรรมรงค์
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสรเทศ การสื่อสารและคำนวณ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ