วงศกร เทศยรัตน์
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน faceBIZ
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

­

­

รางวัลที่เคยได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศ NSC 2012
  • รางวัลชนะเลิศ TICTA 2013
  • Merit : APICTA 2013
  • รางวัลชนะเลิศ "จากร้อยสู่ร้าน" ธนาคารออมสิน

ความสามารถ/ความรู้/ความถนัด

  • Ruby on Rails
  • HTML, CSS
  • ธุรกิจ  การตลาด
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่คุณอาจสนใจ