ณัฐพล นุตคำแหง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ