กชมน กาญจนจินทร์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

­

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/tPzYt9

รางวัลที่เคยได้รับ

-  NSC 2013  รางวัลชมเชย  หัวข้อแอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่คุณอาจสนใจ