ธนพล ปิติฉัตร
นักศึกษา คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"

­


รางวัลที่เคยได้รับ
-  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  NSC ครั้งที่ 15
ความสามารถพิเศษ / ความถนัด / ความรู้ - ทักษะในการทำงานที่เด่น
- Programming  in C, JAVA, C++, Obj-C