ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ