ผอ.แสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ