อาจารย์จุฬาภรณ์ ทองสีนุช
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ