อาจารย์ปราณี ปิ่นแสง
ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเพทฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ