เด็กชายชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล
นักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย