อาจารย์เอกรักษ์ สะอาดถิ่น
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ