ชาปี่น๊ะ วันตา
พี่เลี้ยง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน จังหวัดระนอง