ชีวัน ขันธรรม
หัวหน้าโครงการ และผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ