สมรรถ เสลา
ประธานชมรมกลุ่มต้นกล้าอันดามัน
ประวัติและผลงาน

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/pfjNU3