สนาน สันนก
ผู้ประสานงาน
ประวัติและผลงาน

สนาน สันนก"บ้านบุโบยเผยวิธีฟื้นฟูปูม้า:โครงการชุมชนจัดการตัวเองฯ สึนามิ
รายละเอียด:โครงการการสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียน จ.สตูล 26-28 ส.ค.56 , จ.ตรัง 29-31 ส.ค.56 , จ.ระนอง 3-5 ก.ย. 56