ปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์
นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปัจจุบัน นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Musicbox

เทคนิค : -
แนวคิดหลักของเรื่อง :
“เพราะต้องการนำเสนอให้เห็นว่า “การทำความดี” นั้นไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งของเสมอไป แต่สิ่งตอบแทนที่แท้จริงคือการได้รับ “ความสุขทางใจ” มากกว่า ผลงานเรื่อง Music Box จึงอยากสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนหูหนวก ตาบอด หรือคนธรรมดา คุณก็สามารถทำความดีได้เช่นกัน”

เจ้าของผลงาน : นางสาว ปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์ “ผึ้ง” / นางสาว ณัฐกมล สุกิจจาคามิน “มีน” และเด็กหญิง ติณณา รัตโพธิสัน “ตินติน”

สถาบัน/หน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2