ชญานิศวร์ หาญสวัสดิ์
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : To the moon

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
คุณจะรู้สึกอย่างไร เมื่อไปถึงดวงดาว แต่กลับไม่มีคนอยู่ข้างๆเป็นแอนิเมชั่นเงียบที่ทำออกมาในรูปแบบหนังสือนิทาน เป็นเรื่องราวของหมาป่าที่พยายามปีนขึ้นไปบนดวงจันทร์ โดยระหว่างทางนั้นจะพบสัตว์ชนิดอื่นๆและพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ


เจ้าของผลงาน :
นางสาวชญานิศวร์ หาญสวัสดิ์


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


เจ้าของแอนิเมชั่น1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง :To the moon


แนวคิดหลักของเรื่อง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อไปถึงดวงดาว แต่กลับไม่มีคนอยู่ข้างๆเป็นแอนิเมชั่นเงียบที่ทำออกมาในรูปแบบหนังสือนิทาน เป็นเรื่องราวของหมาป่าที่พยายามปีนขึ้นไปบนดวงจันทร์ โดยระหว่างทางนั้นจะพบสัตว์ชนิดอื่นๆและพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
ชญานิศวร์ หาญสวัสดิ์