กษิดิ์เดช เหมพรหมราช
Concept artist at "RIFF Animation Studio" Instructors at "On One animation school"
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้เกี่ยวข้อง ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ