ชัยรัมภา วงศ์สันติราษฎร์
3D generalist
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

ฝึกงานที่บริษัท Picture this

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท Magma