ชนานันท์ พิกุลนาควงศ์
พนักงานบริษัทเอกชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : The Twisted

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
การใช้ชีวิตของคนเรานั้น ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นเลือกว่าจะมองในมุมไหน โดยในเรื่องจะโฟกัสไปที่ชีวิตของตัวละครตัวหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตปกติผ่านมุมมองของตนเอง


เจ้าของผลงาน :
นางสาวชนานันท์ พิกุลนาควงศ์


สถาบัน/หน่วยงาน :
True Click Life


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


เจ้าของแอนิเมชั่น 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : The Twisted


แนวคิดหลักของเรื่อง
การใช้ชีวิตของคนเรานั้น ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นเลือกว่าจะมองในมุมไหน โดยในเรื่องจะโฟกัสไปที่ชีวิตของตัวละครตัวหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตปกติผ่านมุมมองของตนเอง

­


ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
ชนานันท์ พิกุลนาควงศ์