ณัฐวัชร์ ปกสุข
นักศึกษาคณะดิจิมีเดีย ม.ศรีปทุม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : SAVE Me (เซฟหมี)

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
น้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลายด้วยภาวะโลกร้อน ที่มนุษย์เป็นผู้กระทำซึ่งได้ส่งผลโดยตรงต่อหมีขั้วโลกที่ต้องเจอกับการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกจนไม่มีที่อยู่อาศัย


เจ้าของผลงาน :
นายณัฐวัชร์ ปกสุข


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะดิจิมีเดีย ม.ศรีปทุม


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


เจ้าของแอนิเมชั่น 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : SAVE Me (เซฟหมี)

­

แนวคิดหลักของเรื่อง
น้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลายด้วยภาวะโลกร้อน ที่มนุษย์เป็นผู้กระทำซึ่งได้ส่งผลโดยตรงต่อหมีขั้วโลกที่ต้องเจอกับการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกจนไม่มีที่อยู่อาศัย

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง