จันนิภา จันทนวรานนท์
ไม่มี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

ฝึกงานที่ The Monk Studio