วิโรจน์ เซียตระกูล
นักศึกษา ปริญญาโท คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

­

­

­

­

­


ชื่อผลงาน : The Click Man

แนวคิดหลักของเรื่อง :
เจ้าของผลงาน :
สืบสกุล ย่าหลี และ วิโรจน์ เซียตระกูล

สถาบัน/หน่วยงาน : ปริญญาโท คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการ : Thailand Animator Festival#1 by Sputnik Tales

­


­


­

ถอดบทเรียนแบงค์ฉบับ PDF.pdf