อรรคเดช หล่อพิมพ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

­

ชื่อผลงาน : SEA

เทคนิค : 2D Animation

แนวคิดหลักของเรื่อง : SEA สื่อถึงการมุ่งแสวงหาความก้าวหน้าของมนุษย์ จนบางครั้งทำให้หลงลืมวิถีชีวิตที่เคยเป็น­มา ใช้เงินเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินชีวิต และใช้ทรัพยากรเป็นเครื่องมือในการผลักดัน­ความก้าวหน้าของตนเอง โดยนำเสนอผ่านวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที­่ต้องการหาปลาให้ได้ในปริมาณมากๆ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจนหลงลืมวิถีช­ีวิตที่เคยเป็นอยู่

เจ้าของผลงาน :  นายอรรคเดช หล่อพิมพ์ "โอ"

สถาบัน/หน่วยงาน : บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


นายอรรคเดช หล่อพิมพ์ "โอ" บอกกับเราว่า ตอนแรกที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้ส่งผลงานเข้าประกวด ยอมรับเลยว่าตอนแรกก็เข้าไปดูก่อนว่า ถ้าเราส่งผลงานนี้เข้ามาแล้วเราจะได้อะไรจ­ากงานนี้ ดูแล้วก็เห็นว่าเงินรางวัลก็ไม่มี ไม่มีอะไรให้เลย มีแต่ "กระบวนการเรียนรู้" หากผลงานผ่านเข้ารอบ 10 ทีมจึงจะได้เข้าค่าย แต่พอเรามาเข้าค่ายจริง ๆ แล้ว ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้นั้นมีค่ามากก­ว่าเงินรางวัลมากมายนัก อย่างน้อยเราก็ได้อนาคต ได้ประสบการณ์ที่มากกว่าเงิน


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2