ประภากร มิ่งศิริ
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Beatifool

เทคนิค : -
แนวคิดหลักของเรื่อง :
เพราะเห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักให้ความสำค­ัญกับรูปลักษณ์ภายนอก ความสวยความงาม และค่านิยมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใ­จในตัวเอง เพราะต้องคอยกังวลกับคำพูดของคนรอบข้างและเพื่อต้องการ "สื่อสาร" ให้ผู้หญิงหลายๆ คนเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และต้องการสื่อให้เห็นว่า "ความสวย" ที่จะอยู่คู่กับคุณตลอดไปนั่นคือความสวยจา ­กภายในตัวของคุณเอง

เจ้าของผลงาน :  ประภากร มิ่งศิริ "อ่าว"

สถาบัน/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales"อ่าว" บอกว่า การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ TAF 2 แอนิเมชั่นอิสระเพื่อสังคมไทย หรือ Thailand Animator Festival ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ นอกจากผลงานจะผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้าค่าย Animator+Ar-Sa ที่จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลด้วย ซึ่งในค่ายนี้ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการคิ ­ดอย่างเป็นระบบ เพราะถ้าเราคิดอยู่คนเดียว เราอาจจะไม่สามารถ "ต่อยอด" ผลงานได้ แต่การเข้าค่ายครั้งนี้ "เปิดโอกาส" ให้ผู้รู้ในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเรามากขึ้น จนเราสามารถ "ตอบโจทย์" ในทุกคำถามได้


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2