ปฐมพงษ์ ฐิติธัญ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : จุดหมาย (congratulations)

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
สะท้อนถึงชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่ก้าวเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัยต้องพบเจออุปสรรคและสะสมประสบการณ์มากมาย กว่าจะสำเร็จการศึกษา แต่สุดท้ายเส้นทางไปต่อที่รออยู่หลังชีวิตนักศึกษานั้นกลับดูยาวไกลและยากยิ่งกว่า


เจ้าของผลงาน :
นายปฐมพงษ์ ฐิติธัญ


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


­

เจ้าของผลงาน 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง :จุดหมาย(congratulations)


แนวคิดหลักของเรื่อง
สะท้อนถึงชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่ก้าวเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัยต้องพบเจออุปสรรคและสะสมประสบการณ์มากมาย กว่าจะสำเร็จการศึกษา แต่สุดท้ายเส้นทางไปต่อที่รออยู่หลังชีวิตนักศึกษานั้นกลับดูยาวไกลและยากยิ่งกว่า

­