ไตรวัตร ยะถาคาร
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Red Flowers

แนวคิดหลักของเรื่อง : -
เจ้าของผลงาน :
ไตรวัตร ยะถาคาร

สถาบัน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

โครงการ : Thailand Animator Festival#1 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 1