รัชริล หุตังคบดี
พนักงาน บริษัท The Monk Studio
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Life of fire (วิถีไฟ)
รางวัล Best Content และBest Visual

เทคนิค : การวาดภาพบนกระดาษแบบ Frame by frame ผสมเทคนิคคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาผลิตเป็นแอนิเมชั่น แนวแฟนตาซี

แนวคิดหลักของเรื่อง :เมื่อใดที่เราลุ่มหลงไปกับเงิน เมื่อนั้นเงินจะกลับมาทำร้ายเราเอง วิถีไฟเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนนิยม โดยช่วงที่ทำแอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นช่วงน้ำท่วม ทำให้คิดว่าทำไมภัยธรรมชาติจึงทำให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้ จากนั้นจึงลองคิดต่อว่าเพราะธรรมชาติมันเสียสมดุล เพราะมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า จึงคิดต่อว่า แล้วใครล่ะที่ตัดไม้ทำลายไป แล้วเขาทำไปเพื่ออะไร นั่นก็คือ เพื่อแลกเงิน จากนั้นมาคิดต่อว่าทำไมคนเราต้องให้ความสำคัญกับเงิน ใช้ชีวิตกับการหาเงินให้ได้มากๆ แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ แล้วเวลาที่เราเดือดร้อน สังคมมนุษย์ถึงจุดวิกฤติ เราต้องการเงินจริงหรือ? หรือเราต้องการเพียงแค่มีอาหาร และมีชีวิตรอดเท่านั้น

เจ้าของผลงาน : นางสาว รัชริล หุตังคบดี “บี”

สถาบัน/หน่วยงาน : บริษัท The Monk Studio

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2