ภัทรดล กิจเจริญ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Prince Johnny

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
เพื่อเป้าหมายแล้วทุกคนต่างพยายาม แม้บางครั้งความพยายามมิได้นำมาซึ้งความสำเร็จเสมอไป แต่ทุกครั้งที่พยายามจะเป็นประสบการณ์ และตราบที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีโอกาส


เจ้าของผลงาน :
นายภัทรดล กิจเจริญ


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3


­

ชื่อผลงาน : The Wound

เทคนิค : 2D animation (Maya) มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน

แนวคิดหลักของเรื่อง :“ The Wound ที่เราสองคนจัดทำขึ้นก็เพื่อ ต้องการสื่อให้สังคมเห็นว่า “สงคราม” ไม่เพียงแค่เพียงมีผลกระทบต่อทหารเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของทหารเหล่านั้นด้วย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการเข้าไปดูVDO ใน YouTube เป็นเรื่องราวของทหารอเมริกันที่กลับมาเซอร์ไพรส์ลูกของเขาเอง ซึ่งเรามองว่านี่เป็นเพียงมุมหนึ่งของทหารที่โชคดีรอดมาจากสงคราม แต่ในอีกมุมหนึ่งยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้กลับมา จึงอยากนำเสนอให้เห็นอีกด้านหนึ่งสำหรับคนที่ต้องสูญเสียคนที่เขารักไปจากสงคราม”

เจ้าของผลงาน : นางสาวเจน ฮ่อสกุล "เจน" และนายภัทรดล กิจเจริญ "โดโด้"

สถาบัน/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2  • เจ้าของแอนิเมชั่น 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 2 ( TAF2 ) เรื่อง :The Wound

­

  • เจ้าของแอนิเมชั่น 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง :Primce Johnny

­

แนวคิดหลักของเรื่อง Primce Johnny

เพื่อเป้าหมายแล้วทุกคนต่างพยายาม แม้บางครั้งความพยายามมิได้นำมาซึ้งความสำเร็จเสมอไป แต่ทุกครั้งที่พยายามจะเป็นประสบการณ์ และตราบที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีโอกาสสำหรับครั้งต่อไปให้ลองใหม่เสมอ

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง