เดชาธร ฐิติกุล
Cloth simulator and Rigger
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

The monk studios :2015 (ฝึกงาน) ,FEB 2016(freelance), JUL 2016 (เริ่มงาน)

หนังที่ร่วมทำ : Final Fantasy XV , ไซอิ๋ว 2017