ธัญญา เถียรธันวรา
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : Spirit of ship

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
เป็นการหยิบเอาเรื่องเล่าหรือตำนานที่เล่าขานในจังหวัดตราดเกี่ยวกับแม่ย่านาง นำมาเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่น โดยในเนื้อเรื่องมีเด็กหนุ่มนักเก็บของของบนเรือเก่าเป็นตัวเอก


เจ้าของผลงาน : 
ปลาหมึกเย็นบนดวงจันทร์(นายธนสรณ์ บุญลือ,นางสาวดวงหทัย โสตภิเสาวภาคย์และนางสาวธัญญา เถียรธันวรา )


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 3


เจ้าของแอนิเมชั่น(ชื่อกลุ่ม ปลาหมึกเย็นบนดวงจันทร์ ) 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : Spirit of ship


แนวคิดหลักของเรื่อง
เป็นการหยิบเอาเรื่องเล่าหรือตำนานที่เล่าขานในจังหวัดตราดเกี่ยวกับแม่ย่านาง นำมาเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่น โดยในเนื้อเรื่องมีเด็กหนุ่มนักเก็บของของบนเรือเก่าเป็นตัวเอก