พรเทพ เหลืองอ่อน
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : ตั๋วรถไฟครึ่งราคา (The Honest Ticket)

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
ในสังคมความซื่อสัตย์นั้นก็หายากพอๆกับการหาเงิน ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์หากมนุษย์ขาดสิ่งนี้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โดยการซื่อสัตย์ต่อตนเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด


เจ้าของผลงาน :
นายพรเทพ เหลืองอ่อน


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


เจ้าของ รางวัล Active Citizen ในงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : ตั๋วรถไฟครึ่งราคา(The Honest Ticket)

­

แนวคิดหลักของเรื่อง
ในสังคมความซื่อสัตย์นั้นก็หายากพอๆกับการหาเงิน ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์หากมนุษย์ขาดสิ่งนี้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โดยการซื่อสัตย์ต่อตนเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด