ภาคิน ธนธรณ์ธนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : Dairy Cattle (แดรี่ แคทเทิ้ล)

แนวคิดหลักของเรื่อง : -
เจ้าของผลงาน :
ภาคิน ธนธรณ์ธนา

สถาบัน/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ : Thailand Animator Festival#1 by Sputnik Tales

ชื่อผลงาน Dairy Cattle (แดรี่ แคทเทิ้ล)

­


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 1